free web page hit counter
0 votes
in Trend by (17.8k points)

deze staatsman werd tot zijn dood in 1997 als leider gezien ? Deze staatsman, die tot aan zijn dood in 1997 als leider werd gezien, wordt gezien als een van de belangrijkste figuren in de theologische en spirituele geschiedenis.

Hij wordt gezien als een belangrijke figuur in zowel de theologische als de spirituele geschiedenis. Het belang van zijn leer voor het christendom en het jodendom kan moeilijk worden overschat.

Hij was een van de meest invloedrijke schrijvers over spiritualiteit en over de zin van het leven.

Toen hij stierf, kwamen mensen van overal om hun respect te betuigen.

deze staatsman werd tot zijn dood in 1997 als leider gezien

deze staatsman werd tot aan zijn dood in 1997 gezien als een leider

Inleiding: In 1994 stemde het Amerikaanse Congres unaniem om Nelson Mandela tot ereburger van de VS te maken.

deze staatsman werd tot aan zijn dood in 1997 gezien als een leider

De trefwoorden van deze sectie zijn 'deze staatsman', 'gezien als' en 'tot aan zijn dood'. De inleiding moet uitleggen wie deze staatsman is, wat hij was tot aan zijn dood en wat de zin betekent.

1 Answer

0 votes
by (17.8k points)
 
Best answer

deze staatsman werd tot zijn dood in 1997 als leider gezien

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 10, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
Welcome to H-lifestyle Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...