free web page hit counter
0 votes
in Trend by (17.8k points)

deze slang komt net als de gladde slang en de adder voor in belgie en nederland ? Net als de rechterslang en de adder komt deze slang voor in België en Nederland. De ringslang (Natrix natrix) is een slang uit de familie Natricidae. De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en is een van de meest voorkomende soorten waterslangen. De ringslang komt ook voor in België en Nederland, net als de rechterslang en de adder. De ringslang is het enige reptiel in veel gebieden; de slang is ongevaarlijk en niet giftig voor mensen. Het is een schuwe en kalme soort die zelden steekt, zelfs niet als ze bedreigd wordt. De ringslang kan meer dan een meter lang worden en is relatief eenvoudig te onderscheiden door de kleuren en eigenschappen van de ogen. Het menu bestaat voornamelijk uit kikkers die op de oevers van verschillende wateren zijn gevangen. De belangrijkste vijanden zijn roofvogels en roofzuchtige zoogdieren. 

deze slang komt net als de gladde slang en de adder voor in belgie en nederland

De ringslang (Natrix natrix) is een slang uit de familie Natricidae. De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en is een van de meest voorkomende soorten waterslangen. De ringslang komt ook voor in België en Nederland, net als de rechterslang en de adder. De ringslang is het enige reptiel dat in veel gebieden aanwezig is; de slang is ongevaarlijk en niet giftig voor mensen. Het is een schuwe en kalme soort die zelden steekt, zelfs niet als ze onmiddellijk wordt bedreigd. De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter en is relatief eenvoudig te onderscheiden door de kleuren en eigenschappen van de ogen. Op het menu staan voornamelijk kikkers, die op de oevers van verschillende wateren worden gevangen. De belangrijkste vijanden zijn roofvogels en roofzuchtige zoogdieren. 

1 Answer

0 votes
by (17.8k points)
 
Best answer

deze slang komt net als de gladde slang en de adder voor in belgie en nederland

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 10, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 10, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
Welcome to H-lifestyle Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...