free web page hit counter
0 votes
in Trend by (17.8k points)

Een van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa, de Donau, stroomt van Innsbruck in Oostenrijk naar München en de Zwarte Zee in.

De term "Donau" komt van een Keltisch woord dat "de grote" betekent. De rivier wordt vaak Europa's meest internationale waterweg genoemd. Het overschrijdt vele grenzen en handelszones, wat in de loop van de tijd heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen in de ecologie en het menselijk gebruik.

De Donau levert water aan ongeveer 40 miljoen mensen zonder toegang tot andere drinkwaterbronnen langs haar loop en kan worden beschouwd als een van de belangrijkste Europese waterwegen

welke rivier ontspringt boven innsbruck stroomt door münchen en mondt uit in de donau

  • De rivier de Inn stroomt door München en Innsbruck voordat hij de Donau binnenkomt.
  • De rivier de Inn is een belangrijke zijrivier van de Donau. Het begint aan de voet van de Iselberg en komt net stroomafwaarts van Passau-West in de Donau terecht als een zijrivier.

welke rivier mondt bij belgrado uit in de donau

De rivier de Inn is een grote rivier in West-Oostenrijk en Oost-Duitsland. Het is niet alleen de grootste zijrivier van de Donau, maar stroomt ook van het hoogste punt van een Europees hydro-elektrisch systeem naar zijn monding.

De rivier de Inn ontspringt op een hoogte van 1.400 meter in Noord-Italië en mondt uit in het Inn-dal bij Innsbruck, waar het zich splitst in twee armen die de Oostenrijkse Alpen vormen. De rechterarm loopt door München en komt samen met zijn zusterstroom, de rivier de Isar bij Landshut, voordat hij de Donau ten noordwesten van Ingolstadt ontmoet. De linkerarm gaat door Garmisch-Partenkirchen voordat hij terugvloeit naar Oostenrijk om samen te smelten met...

De lengte van de rivier de Inn is ongeveer 570 km.

1 Answer

0 votes
by (17.8k points)
 
Best answer
welke rivier ontspringt boven innsbruck stroomt door münchen en mondt uit in de donau

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 31, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
Welcome to H-lifestyle Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...