free web page hit counter
0 votes
in Trend by (17.8k points)

hoe heet de moeder van het tiental uit het boek van nienke van hichtum ? Het boek 'What's in a name?' van Nienke Van Hichtum gaat over hoe we met elkaar communiceren en hoe namen verschillende betekenissen kunnen hebben.

De moeder van de tien is Aida omdat ze tien kinderen heeft.De moeder van Nienke heet Geertje.

hoe heet de moeder van het tiental uit het boek van nienke van hichtum

Er komt geen alleenstaande moeder voor in het boek, maar er zijn wel twaalf kinderen.

Afke, de moeder van een arm gezin, is net bevallen van haar tiende kind. Hij heeft grote moeite om het hele gezin te voeden, dus zijn vader en Eeltje en Jouke moeten constant helpen. Omdat we midden in de winter zitten en er geen verwarming in huis is, is het vaak erg koud. 

1 Answer

0 votes
by (17.8k points)
 
Best answer

hoe heet de moeder van het tiental uit het boek van nienke van hichtum

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 31, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 10, 2022 in Trend by admin (17.8k points)
Welcome to H-lifestyle Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...